بیوگرافی

دکتر بهروز باریک بین در سال 1372 با موفقیت در کنکور سراسری و کسب رتبه دو رقمی 94 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیـد بهشتی شد و با کسب رتبه اول بورد تخصصی پوست در سال 1383 فارغ التحصیل گردید.

از آن پس ايشان به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول به آموزش و پژوهش بوده ...

ادامه ...